Perohryz.eu

Etika a internetové médiá

V čom sa internetové médiá odlišujú od médií tradičných? Aké etické problémy nás čakajú vo veku nových médií? Rozsiahla práca - 130 strán.

Manipulácia v masových médiách

Analýza metód, ktoré používajú médiá na našu manipuláciu. Prečo im podliehame? Rozobraté aj na príklade kauzy "drogovania" Richarda Mullera.

Ako sú médiá manipulované,
aby nepublikovali kľúčové informácie
z medicíny

Výskum Adeleidskej nemocnice o možnom vplyve používania mobilných telefónov na zdravie. Preklad z anglického originálu.

Texty z novínCreative Commons License
Texty zverejnené priamo na tejto stránke sú uvoľnené pod Creative Commons Attribution 3.0 License - môžete ich voľne používať, ak uvediete zdroj.