Perohryz.eu

Etika a internetové médiá

Diplomová práca (2001).
Tomáš Bella

ABSTRAKT: Internet prináša pre masmédiá množstvo nových možností na šírenie ich komunikátov, pre žurnalistov môže byť aj cenným zdrojom informácií. Zároveň však v prostredí internetových médií vystupujú výraznejšie do popredia niektoré tradičné etické problémy žurnalistiky a objavujú sa aj úplne nové etické otázky.Diplomová práca Etika a internetové médiá
- PDF na stiahnutie z perohryz.eu (1,3 MB)
- kópia na scribd.com

Obsah

1. Internet ako nové médium. Definícia základných termínov - jednotlivé služby internetu (web, e-mail) ako nástroj v rukách médií. Je internet masovým médiom? Kto tvorí publikum internetových médií? 17 strán.

2. Špecifiká internetového publikovania. Čím sa internetové médiá odlišujú od médií tradičných? Kontinuálnosť poskytovania informácií - Neobmedzený rozsah informácií. Konvergencia tlače a elektronických médií - Hypertext - Nový typ vydavateľov. Absencia globálnej legislatívy - Závislosť na technických prostriedkoch. Spätná väzba - Personalizácia - Jazyka a štýl nových médií. 23 strán.

3. Etické problémy v internetových médiách.
Overovanie informácií a vyváženosť spravodajstvo. Vydavatelia internetových médií a konflikty záujmov. Primeranosť jazykových prostriedkov, vkus, propagácia násilia či xenofóbie. Plagiátorstvo a využívanie cudzích zdrojov na internete. Rešpektovanie súkromia čitateľov. Problémy na horizonte. 50 strán.
 
4. Etika tradičných médií v čase internetu. Vzťah "tradičných a nových" novinárov. Ako v médiách citovať informácie z internetu. Kontakt s čitateľmi - Webová prezentácia médií. 14 strán.

Creative Commons License
Text je uvoľnený pod Creative Commons Attribution 3.0 License - môžete ho voľne používať, ak uvediete zdroj.